Ngawang Sangpo

Ngawang Sangpo

74 let, Exilové vesnice Ladakh – senioři

„Tashi Delek,

jmenuji se Ngawang Sangpo a narodil jsem se do rodiny nomádů v roce 1950 v Tibetu. Po útěku do Indie před čínskou okupací jsem chtěl pokračovat ve svém nomádském způsobu života, ale onemocněl jsem a mé tělo začalo ochrnovat. Už jsem nebyl schopen se starat o svá stáda. Moje manželka pomáhala na stavbách, vyráběla cihly, abychom měli nějaké peníze. Už bohužel zemřela a já jsem zůstal bez ní. Máme 3 děti – starší dcera se vdala a odešla, druhá studuje ve Váránasí. Nejmladšímu synovi je 16 let, studuje a snaží se pomáhat. Až mu bude 18 let, chce jít do armády.

Před několika lety má levá ruka úplně ochrnula, nemohl jsem s ní vůbec hýbat. Teď se to trochu zlepšilo, snažím se poctivě cvičit a hybnost se trošku vrátila, ale stejně už nejsem schopen pracovat. Zároveň trpím žloutenkou typu B, na kterou dostávám léky z Mentsekangu (centra tibetské medicíny) téměř zdarma, sám bych na ně neměl peníze. Léky mi pomáhají – mám čistější mysl a nejsem tak unavený. Moc rád čtu modlitby a myslím při tom na blaho všech bytostí.“

Ngawang Sangpo již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Ngawang Sangpo

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Tibetské exilové vesničky v Ladakhu v oblasti zvané Tibetan Settlement Sonamling jsou v projektu Adopce zapojeny od roku 2008. Díky dárcům jsou podpořeni ti nejchudší senioři a chudé rodiny hluboko v horách.

Další Staří Tibeťané jako Ngawang Sangpo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter