Ngawang Khentsey

Ngawang Khentsey

26 let, Klášter Rangri – Manali

„Tashi Delek,

jmenuji se Ngawang Khentsey. Narodil jsem se v roce 1997 v Kaze, pravděpodobně 5. srpna (my tady v Indii nepovažujeme přesné datum narození za nijak důležité). Maminka je v domácnosti, tatínek v roce 2021 zemřel – předtím se ale živil jako stavby vedoucí, neboť vystudoval stavařinu. Mám 1 staršího bratra v Kaze.

Studoval jsem v klášterní škole v Mongodu v jižní Indii a od roku 2021 jsem se přesunul do Rangri, kde se budu vzdělávat asi dalších 5 nebo 6 let, než dokončím celá filozofická studia. Miluju buddhistickou filozofii! Chci ji studovat do takové hloubky, abych pochopil Buddhovo učení tak jako Buddha sám. Zatím nemám představu, co bude po mých studiích, budoucnost nechávám otevřenou.

Rád sportuji, je to dobré pro mé tělo. Nejvíce mě baví fotbal, hraji v obraně. Mým nejoblíbenějším místem je Maisur v jižní Indii.

Nejsem moc sebejistý, i když tak možná na své okolí působím. Mým velkým přáním je být dobrým člověkem s čistým srdcem a pomáhat ostatním. Chtěl bych, ať jsou všichni lidé na světě jako jedna rodina. Svému budoucímu dárci bych chtěl vzkázat, že posílám požehnání jemu i celé jeho rodině, ať žijí dlouhý a úspěšný život.“

Ngawang Khentsey již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Ngawang Khentsey

Klášter Rangri – Manali

Klášter Rangri – Manali

Nenápadný Klášter Rangri poblíž města Manali je skutečnou oázou a přechodem mezi tropickou Indií a Himálajem. Mniši sem přicházejí z kláštera Komik ze Spiti a velmi pilně studují.

Další Mniši jako Ngawang Khentsey

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter