Ngawang Choeden

Ngawang Choeden

8 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek, 

představte si malého chlapce plného energie a radosti. To jsem já, Ngawang Choeden. Narodil jsem se v Bylakuppe 22. února 2016. Jsem přátelský a rád trávím čas se svými kamarády. Matka na ubytovně mi říká, že jsem moc poslušný chlapec. To mě těší, protože chci být dobrým příkladem pro ostatní děti. A co mě baví nejvíc? Hrát fotbal! Když se ocitnu na hřišti, cítím se jako volný pták.

Můj oblíbený předmět je tibetština, je to jazyk mého srdce. Snažím se stát co nejlepším v tom, co dělám, a proto se snažím být dobrý i ve sportu. Má oblíbená barva je modrá. Když mám hlad, nejraději si dám momo – jedno z nejlepších jídel na světě!

A kdo je mým nejlepším přítelem? Tenzin Jhamtse. Máme společný sen – stát se lékařem a pomáhat lidem.“

Cesta Ngawanga je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Variabilní symbol 12110206

Místo, kde pomáháme Ngawang Choeden

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Ngawang Choeden

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter