Lobzang Tandup

Lobzang Tandup

9 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi delek, 

jmenuji se Lobzang Tendup a narodil jsme se 17. května 2015 ve vesnici Ki. Mám jednoho staršího bratra a sestru, kteří mi vždy stáli po boku a pomáhali mi. Moji rodiče jsou nezaměstnaní a příležitostně chodí pomáhat na pole, neztrácejí víru v lepší budoucnost pro mě a moje sourozence. Jsou to velmi laskaví a soucitní lidé. 

Jsem jeden z nejmladších mnichů v klášteře Ki. V klášteře jsem od svých sedmi let. Klášter pro mě znamená mnohem více než jen místo, kde žiji – je to místo, kde se učím, rostu a sním o budoucnosti plné poznání.

Mým cílem je stát se učitelem a šířit moudrost, kterou se učím v klášteře Ki. Ve volném čase si rád kreslím. Ve škole se mi nejvíce líbí, že se zde můžu naučit hindštinu a můžu díky tomu mluvit s hodně lidmi.“

Lobzang Tandup již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Lobzang Tandup

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Lobzang Tandup

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter