Lobzang Landan

Lobzang Landan

11 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi delek,

mé jméno je Lobzang Landan a rád bych s vámi sdílel svůj příběh.

Narodil jsem se 9. května 2013 ve vesnici Sumling, nedaleko kláštera Ki. Můj otec je farmář a máma se věnuje domácím pracím. Mám dva starší bratry a dvě mladší sestry, takže u nás doma bylo vždy velmi rušno. 

Když jsem v roce 2020 vstoupil do kláštera Ki, otevřel se mi nový svět. Mým snem je naučit se informatiku. Chci objevovat svět technologií a využít je k učení a sdílení moudrosti. Svět počítačů mě fascinuje. Ve svém volném čase se ale také rád ponořím do světa filmů. Nejraději trávím čas v našem hostelu, kde si užívám dobré jídlo a klidu modlitebny.

Lobzang Landan již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Lobzang Landan

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Lobzang Landan

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter