Lobzan Wangchuk

Lobzan Wangchuk

11 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Lobzang Wangchuk, narodil jsem se 18. listopadu 2012 ve vesnici Ki, která se nachází v krásné krajině hor. Mám jednoho staršího bratra a sestru. Můj otec pracuje jako pomocník ve škole a máma se věnuje domácím pracím.

Do kláštera jsem vstoupil v 7 letech. Od té doby se můj život točí kolem studií a duchovního rozvoje v klášteře. Mým největším snem je stát se ředitelem školy a pomáhat dalším dětem.

Ve svém volném čase mám rád hraní carrom boardu, u této hry se vždy hodně nasmějeme. Co se týče mé školy, mám moc rád atmosféru, kterou vytvářejí mí učitelé. Jsou velmi milí a laskaví, to mi moc pomáhá v učení.

Variabilní symbol 114170

Místo, kde pomáháme Lobzan Wangchuk

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Lobzan Wangchuk

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter