Lobsang

Lobsang

91 let, Domov pro tibetské seniory – THF

„Tashi Delek, 

jmenuji se Lobsang a narodil jsem se v roce 1933 v Tibetu. Po tom, co jsem utekl do exilu, jsem se dostal do Tibetan Homes Foundation a na mnoho let jsem se zde stal kuchařem pro chlapecký hostel. Oženil jsem se, ale bohužel nám to se ženou nevyšlo a nakonec jsme se rozešli. Máme jednoho syna, který je v armádě a občas mě navštěvuje. Když jsem zestárl, začal jsem mít zdravotní problémy s očima a vysoký krevní tlak a neměl jsem kam jít, kdo by se o mě postaral. Proto jsem požádal o přijetí do Domova pro seniory v Masuri. Jsem tady od roku 2010 a jsem zde moc šťastný. Rád si povídám se svými přáteli. Pravidelně cvičím, chodím na ranní procházky a občas i pomůžu v kuchyni, kde si zavzpomínám na svá mladá léta.“

Variabilní symbol 12394099

Místo, kde pomáháme Lobsang

Domov pro tibetské seniory – THF

Domov pro tibetské seniory – THF

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Lobsang

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter