Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Lobsang Tundup

Lobsang Tundup

7 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

“Tashi Delek,

jmenuji se Lobsang Thundup a pocházím z vesnice Ki nedaleko pod klášterem.

Narodil jsem se 17. 5. 2015. Moji rodiče pěstují zeleninu ve vesnici Ki. Jsem nejmladší od svých dvou sourozenců, sestry a bratra. Můj strejda Tenzin je mnich v klášteře a stará se o všechny malé mnichy, kterých je 120.

Sem jsem přišel tento rok (2022) a teď chodím do 3. třídy. Nejraději mám předmět hindi. Až budu velký, chci být vzdělaný lama.

Občas jsem rád potichu, ale většinou miluji mluvit s kýmkoliv to jde a rád dělám srandu a vtípky. Taky rád s klukama hraji kriket a hru „Khokho“.

Na jídlo mám moc rád parantu, smaženou indickou plněnou placku.”

Variabilní symbol 114153

Místo, kde pomáháme Lobsang Tundup

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Lobsang Tundup

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter