Lobsang Tsonay

Lobsang Tsonay

10 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

mé jméno je Lobsang a narodil jsem se 8. září 2013 v Herbertpuru, kde žijí mojí rodiče. Otec tam pracuje jako řidič a máma se stará o domácnost. Mám mladšího bratra, který studuje se mnou ve stejné škole a žijeme spolu v domě SOS-9. 

Já jsem se do školy ve „Šťastném údolí“ přestěhoval začátkem března 2023. Byla to ohromná změna, ale nebyl jsem na to sám. kromě toho, že jsou tu všichni moc a moc laskaví tu mám i brášku.

Rád trávím čas se svými přáteli a hlavně s nejlepším kamarádem Yoganshou, který také žije v našem rodinném domě č. 9. Jako spousta kluků tady, mám rád, když ve volném čase můžeme hrát fotbal. Největší moje záliba je ale čtení krátkých příběhů. Moc rád si u toho představuji postavy, místa a události podle sebe. Při čtení si vždy odpočinu.

Ve škole je můj nejoblíbenější předmět tibetština. Vážím si toho, že se ji mohu učit. Mám rád studium a jsem šťastný, když se mohu zlepšovat.“

Cesta Lobsanga je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Variabilní symbol 12110223

Místo, kde pomáháme Lobsang Tsonay

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Lobsang Tsonay

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter