Lobsang Kundan

9 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi delek,

jmenuji se Lobsang a narodil jsem se 27.8.2014 ve vesnici Hull. Naše rodina žije ve skromném domku a maminka se stará o naše malé pole, kde pěstujeme zeleninu. Tatínek učí ve škole prvňáčky. Může tak snadno učit mne a mého staršího bratra a dvě sestry.

Do klášterní školy jsem přišel v roce 2022 a chodím do 3. třídy. Škola mne baví, nemusím se moc snažit a pamatuji si učivo. Baví mne jazyk hindi. Těším se, až se budeme učit buddhistickou filosofii. Chtěl bych o ní vědět všechno. Někdy se tak moc zamyslím, že jsem velmi vážný.

Mám rád, když si můžeme dělat s klukama srandu ve škole a hrát po škole hry a běhat. Baví mne míčové hry jako je kriket, volejbal a basketbal. Rád skáču a dělám srandičky. Pak se moc těším na večeři, třeba nejvíc, když uvaří v kuchyni momo s masem.“

Lobsang Kundan již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Lobsang Kundan

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Lobsang Kundan

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter