Lenden

Lenden

82 let, Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Lenden a narodil jsem se v roce 1941 ve Lhase v Tibetu. Poté, co jsem utekl do exilu, jsem se v roce 1969 dostal do armády. Působil jsem zde dalších 20 let. Ze zdravotních důvodů jsem pak byl nucen toto zaměstnání opustit a pronajal jsem si pokoj v Rádžpuru, kde jsem žil až do roku 2022. Protože jsem však vzhledem k mému věku již odkázán na pomoc ostatních a nikdy jsem se neoženil a nemám žádné příbuzné, v prosinci 2022 mě přijali do Domova pro seniory v Rádžpuru. Mám zde svůj pokoj a nejraději ze všeho se věnuji modlitbám, zpěvům manter a obcházení kory kolem chrámu.“

Variabilní symbol 12391444

Místo, kde pomáháme Lenden

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Lenden

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter