Kusang Wangdu

82 let, Exilové vesnice Ladakh – senioři

„Tashi delek,

jmenuji se Kusang Wangdu a moje žena je Tsering Youngzo (84 let) a žijeme ve vesnice Nyioma.

Pocházíme z Tibetu. Když nám bylo 19 let, prchali jsme do Indie pěšky po dobu  tří měsíců. Když jsme přišli do Indie, měli jsme mnoho problémů s vojáky na hranicích. Bylo to velmi náročné.

1960 jsme dostali povolení zde zůstat a měli jsme mnoho těžkostí, abychom se uživili. Zástupci Dalajalamy přiřazovali uprchlíky do různých oblastí a my jsme se usídlili v jedné horské oblasti a před pár lety jsme se usídlili v oblasti Nyima. Po mnoho let jsme chovali zvířata jako nomádi ale jednu zimu byly tak složité podmínky, že stovky zvířat v zimě pomřely.

Máme dvě dcery. Jedna z nich žije s námi a pracuje jako kuli – pomocná síla na stavbě a druhá je nomádka. My se staráme o jednu vnučku. 

Mám problémy s koleny, nemohu skoro chodit a také špatně vidím. Bereme léky na krevní tlak.

I nomádi mají problém s otopem na zimu. Dříve byl otop zadarmo, nyní nomádů ubývá a většina otopu se prodává do vesnic v okolí. Sušený trus je nyní nedostatkové zboží na prodej.

Nemáme žádný příjem, dcery nám přispívají z toho mála co mají.“

 

Kusang Wangdu již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Kusang Wangdu

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Tibetské exilové vesničky v Ladakhu v oblasti zvané Tibetan Settlement Sonamling jsou v projektu Adopce zapojeny od roku 2008. Díky dárcům jsou podpořeni ti nejchudší senioři a chudé rodiny hluboko v horách.

Další Staří Tibeťané jako Kusang Wangdu

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter