Kunga Yeshi

Kunga Yeshi

7 let, SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

“Tashi Delek, 

jmenuji se Kunga Yeshi a narodil jsem se 26. dubna 2015.

Vesničku Tibetan Homes Foundation nazýváme tady v horách Masuri – “Šťastné údolí”. Mí rodiče tady žijí se mnou, tatínek pracuje jako kuchař, maminka je náhradní maminkou pro děti, které tady rodiče nemají. Mám tady také mladší sestřičku, která zatím chodí do školky.

Do THF mě přijali v únoru roku 2018. Rád pobývám se stejně starými dětmi nebo staršími a nejvíce mě baví hrát s nimi fotbal! Všichni mi říkají, že mám laskavé srdce. Mám rád červenou barvu a nejvíce si pochutnám na kuřeti. Moji oblíbení televizní hrdinové jsou Doreamon a Shinchan. Ve škole mě to baví, nejvíce matematika. Mám nejlepšího kamaráda jménem Tsoknyi, chodí se mnou do stejné třídy. Moje nejoblíbenější paní učitelka je Tsering Dolker, která nás učí o životním prostředí.“

Variabilní symbol 1219183

Místo, kde pomáháme Kunga Yeshi

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Kunga Yeshi

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter