Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Kunga Palmo

Kunga Palmo

6 let, SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

“Tashi Delek, 

jmenuji se Kunga Palmo a narodila jsem se 13. srpna 2016 ve městě Tuting. Tam taky žijí mí rodiče. Tatínek pracuje, maminka je doma s mou mladší sestřičkou.

Vesničku Tibetan Homes Foundation nazýváme tady v horách Masuri – “Šťastné údolí”. Jsem tu od března 2022. Mám ještě staršího brášku jménem Tenzin Yeshi, taky tady studuje a bydlíme spolu v domku č. 6. Bydlí tu s námi i moje nová kamarádka Tenzin Norzin, moc rády si spolu hrajeme s panenkami. Taky ráda skáču! Ve škole mě to baví, bráška mi vždycky pomáhá s domácími úkoly.“

Variabilní symbol 1219955

Místo, kde pomáháme Kunga Palmo

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Kunga Palmo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter