Karmo

64 let, Exilové vesnice Ladakh – senioři

„Tashi Delek,

jmenuji se Karmo a pocházím z Arunáčalpradéše.

Po smrti mého otce jsem odešla žít do Ladakhu.

Nikdy jsem se nevdala a nemám děti. Pracovala jsem jako „kuli“ – levná pomocná síla na stavbách. Mám velké zdravotní problémy. Minulý rok jsem prodělala operaci žaludku. Měla bych podstoupit další operaci, ale nemám na to finance.

Dříve jsem bydlela v nájmu za 500 rupií měsíčně, ale sotva jsem i tento život finančně zvládala. Přestěhovala jsem se do místnosti, kterou mi poskytli místní lidé zadarmo, protože pronajímají celý dům. Nabídli mi zdarma pokojík, protože věděli, že nemám vůbec žádný příjem. Někdy mi finančně pomohou místní lidé.“

Karmo již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Karmo

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Tibetské exilové vesničky v Ladakhu v oblasti zvané Tibetan Settlement Sonamling jsou v projektu Adopce zapojeny od roku 2008. Díky dárcům jsou podpořeni ti nejchudší senioři a chudé rodiny hluboko v horách.

Další Staří Tibeťané jako Karmo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter