Karma Norsang

Karma Norsang

11 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

Jmenuji se Karma Norsang a pocházím z vesnice Sumling z údolí Spiti. Můj tatínek zde provozuje malý pronájem a maminka se stará o políčko.

Narodil jsem se 4. 11. 2012, mám staršího bratra a jednu sestru. Velmi rád si s nimi příležitostně volám, když máme ve škole volný den. Nejoblíbenější hrou je sport kabadi (indická hra) a nejoblíbenější jídlo je pizza.

Teď (2022) chodím do 5. třídy a v klášteře jsem už 3 roky. Můj nejoblíbenější předmět je angličtina. Chtěl bych studovat buddhistickou filosofii a stát se Gešem.

Mám jen pár přátel, zatím se ještě stydím. Nejsem s prostředím tolik seznámený, jako starší kluci. Líp si rozumím se staršími mnichy a pořád se jich na něco ptám. Rád si dělám srandu a směju se.

Karma Norsang již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Karma Norsang

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Karma Norsang

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter