Karma Kalsang

Karma Kalsang

14 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

mé jméno je Karma Kalsang a rád bych s vámi sdílel svůj příběh. Narodil jsem se 26. února 2010 v Dehradunu. Můj otec je nezaměstnaný a když zemřela moje maminka bylo to hrozné. Nevěděli jsme jak pokračovat dál. Táta byl chudý a tak zažádal Tibetskou nadaci domovů, aby mne přijali ke studiu. A tak jsem do školy nastoupil v roce 2022.

Rád si maluju, protože u toho vždycky přestanu přemýšlet a odpočinu si. Podle mé pěstounské maminky jsem moc poslušný a snadno se sbližuji s ostatními dětmi. Moje oblíbená činnost je hrát fotbal, máme tady dobrý tým hráčů. Miluju různé sporty. Nejraději studuji tibetštinu, ale ještě nevím, čím bych chtěl být, až budu dospělý.

Moje oblíbená barva je modrá. Nejoblíbenější jídlo jsou pro mě momo od naší náhradní maminky.“

Cesta Karmy je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Variabilní symbol 12110059

Místo, kde pomáháme Karma Kalsang

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Karma Kalsang

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter