Jampa Tsering

Jampa Tsering

8 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek, 

mé jméno je Jampa Tsering a rád bych vám pověděl trochu o svém životě a snech.

Narodil jsem se 29. července 2015, mám jednoho staršího bratra a sestru, oba chodí do běžné školy, a i když jsme odděleni fyzicky, jsme spojeni velkým pouty lásky. Můj otec je taxikář a matka se věnuje domácnosti a občas pracuje na poli. I když nemáme moc, cítím se bohatý, protože mám lásku a podporu mé rodiny a komunity kláštera.

Ve volném čase moc rád kreslím a dívám se na filmy. Je to pro mě způsob, jak si odpočinout od povinností. Ale nejraději mám školu a všechny aktivity spojené s vzděláním. Můj sen je prostý, ale pro mě důležitý. Chci se učit, růst a najít svou cestu ve světě plném možností. Chci se stát nejen moudrým mnichem, ale i člověkem, který přináší radost a světlo do světa.“

Jampa Tsering již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Jampa Tsering

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Jampa Tsering

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter