Jampa Tenzin

Jampa Tenzin

9 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Jampa Tenzin a rád bych vám pověděl o svém životě. Narodil jsem se 3. července 2014 ve vesnici Rangrik v oblasti Spiti.

Mám jednoho bratra a jednu sestru, kteří jsou pro mě nejlepšími kamarády. Můj otec pracuje jako zaměstnanec úřadu vlády a máma se věnuje domácnosti.

Když mi bylo osm let, vstoupil jsem do kláštera. Ve svém volném čase rád hraji fotbal. Tato hra mě naplňuje energií. Doufám, že se jednou stanu profesionálním fotbalistou, to by se mi moc líbilo. Na škole nejvíce miluji atmosféru, kde je každý vstřícný a ke všem milý . Cítím se zde přijat a oceněn, což mě motivuje k dalšímu úsilí ve studiu i sportu.

Jampa Tenzin již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Jampa Tenzin

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Jampa Tenzin

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter