Dorjee Nisher

Dorjee Nisher

78 let, Exilové vesnice Ladakh – senioři

„Tashi Delek,

jmenuji se Dorjee Nisher a narodil jsem se v roce 1946. Byl jsem vychován nomádským způsobem života, chovám kozy a z jejich mléka a srsti žiju. Nyní mé stádo čítá 50 koz. S mým bratrem jsme si kdysi vzali jednu ženu, je to náš tradiční způsob života, aby se nedělil majetek a abychom byli schopni uživit rodinu. Jeden z našich synů pracuje jako řidič. Jednu dobu jsem dělal kuchaře pro místní školu TCV v Sumdhu. Nyní jsem ale pro tuto práci příliš starý. Můj bratr a žena už mají chatrné zdraví, tak také nemohou vykonávat žádnou náročnou práci. „

Pan Dorjee Nisher již měl svého dárce, který jej podporoval, ale bohužel o něj přišel. Sám není schopen se přes své stáří o svou celkem 7-člennou rodinu postarat.

Dorjee Nisher již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Dorjee Nisher

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Tibetské exilové vesničky v Ladakhu v oblasti zvané Tibetan Settlement Sonamling jsou v projektu Adopce zapojeny od roku 2008. Díky dárcům jsou podpořeni ti nejchudší senioři a chudé rodiny hluboko v horách.

Další Staří Tibeťané jako Dorjee Nisher

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter