Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Dolma Choezom

Dolma Choezom

55 let, Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

“Tashi Delek, 

jmenuji se Dolma Choezom a narodila jsem se v roce 1968 v Tibetu. Jako mnoho dalších Tibeťanů jsem uprchla v roce 1994 z Tibetu před následky čínské kulturní revoluce do Indie.

Po překonání náročné cesty přes Tawang jsem se usadila nejdříve v Dharamsale. Těžko jsem se smiřovala se změnou kulturního prostředí, jazykovou bariérou, nemožností pracovního uplatnění v přelidněné Indii. Pro mě to bylo navíc o to horší, že jsem fyzicky znevýhodněná a nemohu pořádně chodit. Z Dharamsaly jsem se přemístila do Rajpuru, kde jsem pracovala sedm let jako kuchařka v tibetském rodinném domě. Poté jsem se přestěhovala do Mussoorie, kde jsem se stala téměř na osm let pečovatelkou v domově pro seniory Gaphelling.

Během této doby jsem začala mít velké problémy s očima, musela jsem přestat pracovat a přišla jsem tak o celý svůj příjem. Krom toho mám i psychické problémy.

Protože nemám žádnou rodinu ani přátele, u kterých bych mohla žít, byla jsem přijata do domova pro seniory v Rajpuru, kde je o mě postaráno.“

Variabilní symbol 12394032

Místo, kde pomáháme Dolma Choezom

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Dolma Choezom

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter