Dolma Choezom

Dolma Choezom

56 let, Domov pro tibetské seniory – THF

„Tashi Delek, 

jmenuji se Dolma Choezom a narodila jsem se v roce 1968 v Tibetu. Jako mnoho dalších Tibeťanů jsem uprchla v roce 1994 z Tibetu před následky čínské kulturní revoluce do Indie.

Po překonání náročné cesty přes Tawang jsem se usadila nejdříve v Dharamsale. Těžko jsem se smiřovala se změnou kulturního prostředí, jazykovou bariérou, nemožností pracovního uplatnění v přelidněné Indii. Pro mě to bylo navíc o to horší, že jsem fyzicky znevýhodněná a nemohu pořádně chodit. Z Dharamsaly jsem se přemístila do Rajpuru, kde jsem pracovala sedm let jako kuchařka v tibetském rodinném domě. Poté jsem se přestěhovala do Mussoorie, kde jsem se stala téměř na osm let pečovatelkou v domově pro seniory Gaphelling.

Během této doby jsem začala mít velké problémy s očima, musela jsem přestat pracovat a přišla jsem tak o celý svůj příjem. Krom toho mám i psychické problémy.

Protože nemám žádnou rodinu ani přátele, u kterých bych mohla žít, byla jsem přijata do domova pro seniory v Rajpuru, kde je o mě postaráno.“

Dolma Choezom již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Dolma Choezom

Domov pro tibetské seniory – THF

Domov pro tibetské seniory – THF

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Dolma Choezom

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter