Dědeček Choegyal

Dědeček Choegyal

80 let, Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

„Tashi Delek, 

jmenuji se Choegyal a pocházím z Tibetu, kde jsem se narodil v roce 1944. Žil jsem tam se svými rodiči až do roku 1959, kdy jsme stejně jako nespočet dalších Tibeťanů uprchli před čínskou komunistickou invazí do Indie.

Oženil jsem se a se svou manželkou jsme se usadili na místě poblíž Bylakuppe zvaném Dickey Larsoe. Život nás bohužel neobdařil žádnými dětmi, které by se o nás nyní mohly postarat. Dokud mi ještě síly stačily, pracoval jsem jako farmář. Nyní žiji spolu s manželkou v domově pro seniory a znevýhodněné osoby v Bylakuppe, kde můžeme v klidu prožít náš podzim života.“

Dědeček Choegyal již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Dědeček Choegyal

Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

Domov pro tibetské seniory v jižní Indii v oblasti Bylakuppe spadá pod administraci exilové vlády. Domov má kapacitu péče o 40 seniorů.

Další Staří Tibeťané jako Dědeček Choegyal

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter