Dechen Dolma

Dechen Dolma

65 let, Domov pro tibetské seniory – THF

„Tashi Delek,

jmenuji se Dechen Dolma. Narodila jsem se v roce 1959 v Kalimpongu v Západním Bengálsku.

Pracovala jsem 19 let jako pomocnice v Men-Tsee-Khangu v Dekyilingu (Tibetský lékařský a astrologický institut). I když se naštěstí těším celkem dobrému zdraví, nejsem již fyzicky schopná tuto práci nadále vykonávat.

S mým manželem Tseringem Samdupem máme jedinou dceru, která žije v Dehradunu, je ale nezaměstnaná a sama je závislá na svém muži. Proto jsme s Tseringem zažádali o přijetí do Domova pro seniory v Rajpuru, kde nás v červnu 2022 laskavě přijali. Jsme za to moc vděční, máme tady svůj vlastní pokoj, chodíme spolu na procházky a denně se modlíme za mír a blaho všech bytostí.“

Dechen Dolma již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Dechen Dolma

Domov pro tibetské seniory – THF

Domov pro tibetské seniory – THF

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Dechen Dolma

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter