Dechen Dolma

Dechen Dolma

64 let, Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Dechen Dolma. Narodila jsem se v roce 1959 v Kalimpongu v Západním Bengálsku.

Pracovala jsem 19 let jako pomocnice v Men-Tsee-Khangu v Dekyilingu (Tibetský lékařský a astrologický institut). I když se naštěstí těším celkem dobrému zdraví, nejsem již fyzicky schopná tuto práci nadále vykonávat.

S mým manželem Tseringem Samdupem máme jedinou dceru, která žije v Dehradunu, je ale nezaměstnaná a sama je závislá na svém muži. Proto jsme s Tseringem zažádali o přijetí do Domova pro seniory v Rajpuru, kde nás v červnu 2022 laskavě přijali. Jsme za to moc vděční, máme tady svůj vlastní pokoj, chodíme spolu na procházky a denně se modlíme za mír a blaho všech bytostí.“

Variabilní symbol 12391443

Místo, kde pomáháme Dechen Dolma

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Dechen Dolma

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter