Dawa Lhamo

Dawa Lhamo

8 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

jmenuji se Dawa Lhamo a ráda bych s vámi sdílela svůj příběh. Narodila jsem se na jaře 23. května 2016 v Kangře.

Můj tatínek je truhlář a vyrábí hezké věci ze dřeva. Maminka je bez práce, protože má zdravotní problémy a musí hodně odpočívat. 

Rok 2023 byl důležitý, protože jsem začala chodit do školy! Ve škole se mi daří a baví mě studovat. Vím, že to není samozřejmost a tady je to moc krásné a učitelé jsou na nás moc hodní. Můj starší bratr také studuje v THF a oba tady žijeme ve stejném domě. Jsem ráda, že můžeme být spolu, protože ho mám moc ráda.

S ostatními dětmi si moc rozumím.  Moje oblíbená barva je růžová a oblíbeným jídlem jsou pro mě Chowmein nudle. A nejraději ze všeho si hraju s panenkami.“

Cesta Dawy je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohla směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište její příběh.

Variabilní symbol 12110234

Místo, kde pomáháme Dawa Lhamo

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Dawa Lhamo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter