Dawa Chonzom

Dawa Chonzom

69 let, Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Dawa Chonzom a od roku 2019 žiji v Domově pro tibetské seniory v Rajpuru.

Narodila jsem se v roce 1954 v Tibetu a jako spousta dalších Tibeťanů jsem uprchla do Indie. Dokud jsem mohla, živila jsem se jako učitelka na základní škole, 8 let jsem učila děti ve škole v TCV v Dharamsale. Mám jedinou dceru, můj manžel už bohužel opustil tento svět. Poté, co jsem odešla ze zaměstnání, jsem si našla podnájem v Dekyilingu. Moje dcera mi posílala nějaké peníze na živobytí, ale brzy jsme zjistily, že touto částkou nepokryji všechny své potřeby. Nezbývalo mi už na léky a také na kvalitní jídlo.

Proto jsem požádala o přijetí do Domova pro seniory pod záštitou Tibetan Homes Foundation. Jsem tady moc ráda. Mám svůj vlastní pokojíček, kde můžu v klidu odříkávat své modlitby za štěstí všech bytostí. Také velmi ráda sleduji Tibetské zprávy na „Voice of America“.“

Variabilní symbol 12394140

Místo, kde pomáháme Dawa Chonzom

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Dawa Chonzom

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter