Dawa Chonzom

Dawa Chonzom

70 let, Domov pro tibetské seniory – THF

„Tashi Delek,

jmenuji se Dawa Chonzom a od roku 2019 žiji v Domově pro tibetské seniory v Rajpuru.

Narodila jsem se v roce 1954 v Tibetu a jako spousta dalších Tibeťanů jsem uprchla do Indie. Dokud jsem mohla, živila jsem se jako učitelka na základní škole, 8 let jsem učila děti ve škole v TCV v Dharamsale. Mám jedinou dceru, můj manžel už bohužel opustil tento svět. Poté, co jsem odešla ze zaměstnání, jsem si našla podnájem v Dekyilingu. Moje dcera mi posílala nějaké peníze na živobytí, ale brzy jsme zjistily, že touto částkou nepokryji všechny své potřeby. Nezbývalo mi už na léky a také na kvalitní jídlo.

Proto jsem požádala o přijetí do Domova pro seniory pod záštitou Tibetan Homes Foundation. Jsem tady moc ráda. Mám svůj vlastní pokojíček, kde můžu v klidu odříkávat své modlitby za štěstí všech bytostí. Také velmi ráda sleduji Tibetské zprávy na „Voice of America“.“

Dawa Chonzom již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Dawa Chonzom

Domov pro tibetské seniory – THF

Domov pro tibetské seniory – THF

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Dawa Chonzom

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter