Champa Tsering

8 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Champa Tsering a narodil jsem se 28.6.2015 ve vesnici Hull. Můj tatínek a maminka jsou farmáři a táta občas pracuje i jako řidič. Jsem nejstarší ze tří bratrů.

Do kláštera Ki jsem nastoupil v roce 2022 a začal jsem hned chodit do 3. třídy. Ve škole mi to moc dobře nešlo, a tak se musím fakt hodně učit. Mám rád, když můžu být sám, nejsem moc sdílný. Ve škole mne baví angličtina. Až budu dospělý, rád bych byl vzdělaným mnichem – Gešem.

Na jídlo mám moc rád kuře, a když si s klukama hrajeme venku, mám rád basket, dokážu vyskočit vysoko!“

Champa Tsering již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Champa Tsering

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Champa Tsering

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter