Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Champa Tsering

7 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Champa Tsering a narodil jsem se 28.6.2015 ve vesnici Hull. Můj tatínek a maminka jsou farmáři a táta občas pracuje i jako řidič. Jsem nejstarší ze tří bratrů.

Do kláštera Ki jsem nastoupil v roce 2022 a začal jsem hned chodit do 3. třídy. Ve škole mi to moc dobře nešlo, a tak se musím fakt hodně učit. Mám rád, když můžu být sám, nejsem moc sdílný. Ve škole mne baví angličtina. Až budu dospělý, rád bych byl vzdělaným mnichem – Gešem.

Na jídlo mám moc rád kuře, a když si s klukama hrajeme venku, mám rád basket, dokážu vyskočit vysoko!“

Variabilní symbol 114154

Místo, kde pomáháme Champa Tsering

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Champa Tsering

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter