Takpa Yonden

Takpa Yonden

12 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

Jmenuji se Takpa a narodil jsem se 8. 11. 2011.

Můj tatínek zemřel chvilku po mém narození, nikdy jsem ho nepoznal. Maminka se stará o skromný domek ve vesnici Sumling, odkud pocházíme. Máma pracuje na poli a vypěstuje trošku zeleniny pro potřebu rodiny.  Mám 2 starší bratry a jeden z nich je taky mnich a studuje v jižní Indii.

Chodím do 6. třídy a v klášteře jsem 3 zimy (v roce 2022). Můj nejoblíbenější předmět je hindština. Až budu velký, chtěl bych je starat se o mnichy ve škole.

Moc kamarádů nemám, jsem rád sám a jen tak si přemýšlím. Někdy mne napadají hlouposti a já se jen mlčky usmívám. Rád se učím. Nejoblíbenější sporty jsou fotbal a kriket.

V klášteře maso máme jen občas, a tak mám rád masové taštičky momo. Připomíná mi to domov.“

Takpa Yonden již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Takpa Yonden

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Takpa Yonden

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter