Jak projekt Adopce ProTibet funguje? 

Odpovědi na časté otázky, které Vás ve spojitosti s projektem Adopce ProTibet zajímají. 

Jak se zapojím do Adopce ProTibet?

1. Vyberte si, koho chcete dlouhodobě podporovat v jedné ze tří skupin (děti, senioři, mniši), přes tlačítko “Chci podpořit” vyplňte a odešlete formulář.
2. Odešleme Vám darovací smlouvu a zavedeme Vás do interní databáze. Smlouvu nám emailem zašlete zpět.
3. Uhradíte Váš příspěvek na účet číslo: 2200249897/2010, s příslušným variabilním symbolem ze smlouvy, který je specifický pro každého podporovatele.
4. Příspěvek se hradí na daný kalendářní rok od 1.1. do 31.12. Doporučené datum splatnosti v případě jednorázové splátky je do 30.6. V roce vystavení darovací smlouvy hradíte buď celou, nebo poměrnou část za daný kalendářní rok.
5. Začátkem následujícího kalendářního roku Vám zašleme potvrzení o daru pro možnost snížení daní.

Výše ročního příspěvku

Standardní výše ročního příspěvku činí 8 000 Kč, při měsíčních splátkách je částka zaokrouhlena na 7 920 Kč (12 x 660 Kč).

Částka však nepředstavuje reálné roční náklady na život dětí a seniorů. Je možné také přispívat plnou částkou 16 000,- .

Půl Adopce činí měsíčně částku ve výši 330 Kč pro dárce, kteří si nemohou dovolit plnou standardní výši 8000,- ročně. Poloviční příspěvek přiblíží zapojení těm, kteří projekt ocení, ale původní částka je příliš vysoká.

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účty zastřešujících institucí. Instituce podléhají několikanásobným finančním kontrolám a auditům.

Děti obdrží (či za ně zodpovědné instituce) 80% z dárcovských příspěvků od dárců. Zbylých 20% slouží na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu. MOST ProTibet, o. p. s. výslovně prohlašuje, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Finance jsou zasílány konkrétní instituci vždy úhrnem. Tzn. že instituce následně využije finance na pokrytí nákladů všech dětí dohromady!!

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci, proto také podléhá kontrolám, bez tohoto kódu finanční podporu nezasíláme, protože náklady na transfer by byly zbytečně vysoké.

Mohu si s podporovanou osobou dopisovat a co mohu posílat?

Pokud píšete první dopis, stačí podporované osobě napsat jednoduchou angličtinou základní informace o Vás, rodině, zájmech či práci. Můžete jim poslat Vaše fotografie, ty udělají vždy největší radost, protože si dítě nebo senior může představit, kdo je „na druhé straně“. 

K dopisům můžete přiložit pohledy nebo samolepky – čili předměty, které se vejdou do obálky velikosti A5. Váha dopisu by neměla překročit 200 gramů a měla by obsahovat jen listinný obsah.

Obálka může být obyčejná nebo ručně vyrobená, důležité je uvést identifikační číslo dítěte = variabilní symbol a jméno! Bez něj nemůžeme dopis správně přiřadit!

Většina předmětů, které by dárci rádi zaslali (jako pastelky, tužky, bloky, bonbony, sponky, autíčka), jsou k dostání i v Indii, navíc při zásilce s mnoha dárky je nebezpečí zabavení celého balíku s dopisy na celnici.

Před odesíláním dopisů do Indie jsou dárci emailem upozorněni na chystanou aktivitu. Je důležité proto mít vždy aktuální emailový kontakt na dárce.

Pokud dárce podporovanou osobu nebude kontaktovat, děti nebudou mít  povinnost dárci napsat dopis.

Od podporované osoby obdržíte dopis 1-2 x ročně. Platí pro Adopci i Půl Adopci. Mladší děti do dopisů spíše s oblibou kreslí, neboť jejich znalost angličtiny je slabší. 

1x ročně (v létě) dostávají dopis dárci, kteří podporují nomády v Ladakhu.

Od nás obdržíte informace o podporovaných lokalitách, průběžné aktuality a také potvrzení o poskytnutém daru, které můžete využít při ročním zúčtování daně v zaměstnání nebo při podávání daňového přiznání k odpočtu ze základu daně.

Existuje ověření využití zaslaných peněz?

Ze všech námi podporovaných míst dostáváme každý rok oficiální potvrzení o výši předaných peněz a způsobu a správnosti jejich využití. Všechny nadace v Indii podléhají velmi přísné kontrole finančního úřadu, která má za úkol pohlídat, aby zaslané peníze byly využity dle dohodnutého účelu – charitativní podpora vzdělávání a nebo zlepšování životních podmínek starých lidí.

Pro úspěch projektu jsou klíčové dobré kontakty s představiteli klášterů a se zástupci tibetské exilové vlády. Každým rokem všechny podporované navštěvujeme a kontrolujeme využití financí. Peníze pro děti jsou určeny na zlepšení životních podmínek a na vzdělání. Z předaných peněz se kupují učebnice, sešity, další školní pomůcky, ale také jídlo, oblečení a je jim hrazena lékařská péče. Jsou také z části pokrývány náklady na platy učitelů, aby bylo vzdělávání možné. Dary pro tibetské seniory přispívají na pokrytí základních životních potřeb – tj. jídlo, léky, lékařskou péči, oblečení, topení na zimu, pořízení deky nebo matrace a pro ně tolik podstatný olej do máslových lampiček na oltář.

Naše práce je transparentní a stejně tak i naše účty. V sekci kontakty můžete nahlédnout do transparentních účtů naší organizace.

Máte další dotazy?

Mgr. Gabriela Šmídová

Mgr. Gabriela Šmídová

Projekty, Dárcovství, FR

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter